تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: موت ارادی

5–گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

حکیم میردامادقدس سره در کتاب « الصراط المستقیم » درباره خلوت نفس و خلع بدن و موت ارادی مطالب عمیق حکیمانه ای را از خود و ارسطو (در کتاب اثولوجیا) ارائه داده و معتقد است که رسیدن به این مقام میسر نیست الا آنگاه که روح انسان به استخدام عترت طاهرین و قرآن مبین در […]

4-گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

موضوع رسیدن انسان به قیامت صغری در دنیا و خلع بدن و رسیدن به مقام موت ارادی از مباحثی است که جناب حکیم میردامادقدس سره به آن پرداخته و البته قبل از ایشان ، حکیم ابن سینا نیز در قصیده عینیه و رسالۀ الطیر به آن پرداخته است و روح را به مرغی تشبیه کرده […]