تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: هشتم شوال

4-به مناسبت هشتم شوال روز تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام

لیبرالها از آن زمانی که کتاب شهید جاوید صالحی نجف آبادی منتشر شد و بزرگشان  آن را تأیید کردند و موضع خود را در مقابل اهل بیت علیهم السلام و تولی و تبری گرفتند و تفکر لیبرالیسم هیچگاه با اهل بیت علیهم السلام که حقیقت و واقعیت اسلام هستند آشتی نخواهد کرد.

3-به مناسبت هشتم شوال روز تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام

  آقایان به ظاهر سنی و در باطن وهابی و تکفیری علناً پشت سر علمای شیعه در ایران و در کنفرانسهای تقریب مذاهب نماز نمی خوانند ولی ما در قبال آنها منفعل شده و یکی از نتایج انفعال ما وضعیت فعلی حرم بقیع است .

2-به مناسبت هشتم شوال روز تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام

یک مسجد یا یک حقی از اهل سنت در ایران یا در جای دیگر تعطیل یا انجام نشود رسانه ها و مسئولین خود را مأمور به دفاع از خودشان می کنند و ما که ادعای تشیع داریم برای حرم بقیع در این چند سال چه کار سیاسی یا رسانه ای یا … انجام داده ایم؟ […]

7–قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

مهبط اشراق حقانی بقیع مظهر آیات سبحانی بقیع ای حرم بر زهره زهرای حق آسمان در آسمان مجلای حق ای بقیع ای سنبلستان خدا آسمان در آسمان رمز بقاء 7–قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

6-قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

ای بقیع ای نفخه صور طهور ای بقیع ای منبع شط شعور ای حرم بر «ام عباس» غیور ای بقیع ، ای معنی الله نور ساقی بزم وفا عباس توست او که صد دامن گل از احساس توست 6–قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

3-قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

3-قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت» مهبط اشراق حقانی بقیع مظهر آیات سبحانی بقیع «کنت کنزاً» را هویدا کرده است معنی «احببت» افشا کرده است عاشقی سرگشته کانون اوست عاشق «حُسن حَسَن » مفتون اوست

2-قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

جلوه اسرار ربانی بقیع کعبه آمال عرفانی بقیع «علّم الاسماء» در آن درگاه بود درگهی که مظهرالله بود خاک کویش کیمیایی می دهد نور مصباح الهدایی می دهد قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

1-قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»

گر بپرسی خم کوثر در کجاست گویمت اندر بقیع و کربلاست مهبط اشراق حقانی بقیع مظهر آیات سبحانی بقیع جلوه اسرار ربانی بقیع کعبه آمال عرفانی بقیع قسمتی از منثوی بهشت بقیع اثر استاد حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدحسین بحرالعلوم میردامادی متخلص به «حیرت»