تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: وحدت معنوی

21-23 فضائل عیدغدیرخم و امیرالمومنین علیه السلام و شیعیان

کسی که می خواهد وحدت معنوی و باطنی توحید و ولایت را عارف گردد به خطبه غدیر مراجعه نماید و هر کس با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در غدیر ولایت که محدود به زمان و مکان نیست بیعت نماید از همه زنجیرها و قیودات شیطانی رهایی می یابد. زین سبب پیغمبر با اجتهاد    […]