تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: وضوی نفس مجرد

9-گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

به عنوان مثال حکیم میرداماد قدس سره در باب وضو می نویسد : همانگونه که دو نوع نماز داریم : 1-نماز بدن 2-نماز نفس مجرد ؛ وضو هم دو نوع داریم : 1-وضوی جسد و 2-وضوی نفس مجرد ، و معتقد است که تا روح و نفس مجرد ، وضو و طهارت نیابد وضوی بدن […]