تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: ولایت الهی

29-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

خداوند همانطور که شب را مخفی نمود ، اولیاء الهی را نیز مخفی نموده است و این دو خفا و پنهانی علامتی است از خفا و پنهانی مقامات حضرت زهره زهرا علیهاالسلام چرا که رسیدن به ولایت الهی در نیمه شب به اذن ایشان است.