تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: کتاب اثولوجیا

5–گزارشی از شرح صحیفه سجادیه

حکیم میردامادقدس سره در کتاب « الصراط المستقیم » درباره خلوت نفس و خلع بدن و موت ارادی مطالب عمیق حکیمانه ای را از خود و ارسطو (در کتاب اثولوجیا) ارائه داده و معتقد است که رسیدن به این مقام میسر نیست الا آنگاه که روح انسان به استخدام عترت طاهرین و قرآن مبین در […]