تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: گناهان اعتقادی

16-20فضائل عیدغدیر خم و امیرمومنان علیه السلام و شیعیان

16-آن کسانی می توانند علی دوست و شیعه واقعی اهل بیت علیهم السلام شوند که دارای پدر و مادر اصیل و مومن و باغیرت و عفت هستند و از این جهت است که بیعت با امیرالمومنین علیه السلام در غدیر خم شامل حال آلوده های بی اصل و نسب نشد و اگر چه به دروغ […]