تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو دسته بندی ها: عکس نوشته بزرگان

قسمتی از شعر در مدح امام رضا علیه السلام توسط شاعر عاشق حاج مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

قسمتی از مدح امام رضا علیه السلام توسط شاعر عاشق مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

قسمتی از شعر علی بود از شاعر بامرام اهل بیت علیهم السلام حاج مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

قسمتی از شعر علی بود از عارف گمنام ، مصطفی ابراهیمی متلخص به امید

قسمتی از شعر علی بود از شاعر و عاشق بامرام حاج مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

قسمتی از تضمین شعر علی بود از عارف الهی شاعر عاشق بامرام مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

قسمتی از تضمین شعر علی بود از مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

تضمین شعر «علی بود»توسط عارف گمنام حاج مصطفی ابراهیمی خوزانی

مدح امیرالمومنین علیه السلام از اشعار عارف گمنام حاج مصطفی ابراهیمی متخلص به امید

دیوان امید سروده عارف گمنام حاج مصطفی ابراهیمی خوزانی در مدح امیرالمومنین علیه السلام